جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

شرکت مشهد چینه

پروژه های اجرا شده

بهره گیری از توانمندی های مهندسین، متخصصین، کارشناسان و سایر کارکنان خود در راستای توسعه صنعت تاسیسات

پروژه های بهره برداری

بهره گیری از توانمندی های مهندسین، متخصصین، کارشناسان و سایر کارکنان خود در راستای توسعه صنعت تاسیسات

پروژه های طراحی

بهره گیری از توانمندی های مهندسین، متخصصین، کارشناسان و سایر کارکنان خود در راستای توسعه صنعت تاسیسات

پروژه های فروش

بهره گیری از توانمندی های مهندسین، متخصصین، کارشناسان و سایر کارکنان خود در راستای توسعه صنعت تاسیسات
شرکت مشهد چینه

گروه فنی مهندسی نهاوندی

گروه فنی مهندسی نهاوندی (شرکت مشهد چینه) با مدیریت مهندس ایمان نهاوندی با 41 سال سابقه فعالیت در زمینه های مختلف در صنعت تاسیسات ساختمانی و صنعتی همواره در راستای ارائه بهترینها تالش نموده است.

این مجموعه دارای بخشهای مختلفی از جمله واحد طراحی و نظارت، واحد تامین و تجهیز و بازرگانی، واحد اجرایی و پیمانکاری، واحد خدمات، پشتیبانی و بهره برداری، واحد ساخت و تولید و واحد امور اداری و پشتیبانی می باشداین مجموعه با بهره گیری از توانمندی های مهندسین، متخصصین، کارشناسان و سایر کارکنان خود در راستای توسعه صنعت تاسیسات و بالا رفت کیفیت ساخت و اجرا و استفاده از بروز ترین روش ها و متدهای طراحی و مهندسی انرژی فعالیت می نماید.

طراحی، محاسبه، مشاوره و نظارت بر پروژه های تاسیساتی

بهره برداری، راهبری پروژه های تاسیساتی و سیستمهای مرتبط با انتقال و توریع سیال

+

سابقه فعالیت

+

نیروی متخصص

+

پروژه های در حال اجرا

+

پروژه های خاتمه یافته

رویداد ها

تابلو اعلانات گروه فنی مهندسی نهاوندی

وبلاگ

مقالات و اخبار

با ما شروع کنید! ما روی کل فرایند ، مفهوم از طریق تکمیل تمرکز می کنیم